Praha 3 – Vinohrady, Vinohradská 2356/168, 130 00 (009)